Piotr Halupczok

Piotr Halupczok

Grupa Arriva

Prezes Zarządu Arriva w Polsce. Od wielu lat pracuje w branży transportowej. Jest doświadczonym managerem, który swoje kompetencje budował w międzynarodowych organizacjach w Europie i w Ameryce Północnej. W trakcie swojej kariery zawodowej realizował procesy fuzji, przejęć, integracji, prywatyzacji.

Kiedy wystąpi
  • 10:00 — 10:45
    Doskonałość oparta na KOMPLEKSOWOŚCI
    Przez standaryzację do robotyzacji. Rozproszona struktura organizacyjna nie musi być przeszkodą do trwałych zmian sposobu działania przedsiębiorstwa.