Tomasz Bereźnicki

Tomasz Bereźnicki

DPC Polska

Tomasz od blisko 20 lat związany jest z Lean Management. Zaczynał u najlepszych – General Electric po to, aby po kilku latach współtworzyć́ rodzący się̨ na rynku polskim segment firm doradczych wyspecjalizowanych w Lean, a dzisiaj prowadzi własny biznes. Swoją wiedzą, entuzjazmem i doświadczeniem przekonuje do tego, że Lean może być́ skutecznym sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej, ale również̇, że w pełnym, dojrzałym wydaniu jest podstawą dla budowania kultury organizacji i zrównoważonego długoterminowego wzrostu. Posiada doświadczenie w transformacji firm z wielu branż usługowych, logistycznych jaki i produkcyjnych, wyznaje zasadę̨, że Lean to ludzie i procesy, dlatego tak dobrze odnajduje się̨ w każdej branży.

Kiedy wystąpi
  • 09:00 — 09:30
    Doskonałość oparta na UCZENIU SIĘ
    Umiejętność budowania kultury uczenia się (Learning Culture) to wyzwanie, a zarazem szansa na to, aby tworzyć środowisko pracy oparte na odwadze do kwestionowania i eksperymentowania.